Oświadczenie

Powiadomiono mnie o tym, że w ramach wybranego przeze mnie ubezpieczenia:

  • jego głównym przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 26 roku życia;
  • wybrane przeze mnie ubezpieczenie obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;
  • od wysokości opłaty zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłaconego świadczenia w przypadku szkody

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Kod rabatowy Pośrednika

Dane kontaktowe

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku
Podając numer wyrażasz zgodę na kontakt drogą telefoniczną

Dane Rodzica / Dane Opiekuna Prawnego

Dane zamieszkania

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Dane Ubezpieczonego / Dane Dziecka

Wybierz rodzaj ubezpieczenia

Wybierz wariant ubezpieczenia