Instrukcja w przypadku wystąpienia szkody NNW

Zdarzenie możesz zgłosić poprzez jeden z poniższych sposobów:

Poprzez pocztę internetową

Elektronicznie na adres:

info.likwidacja@signal-iduna.pl

WGQMcy

Poprzez stronę internetową

0o8AL2

Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszania Szkody na stronie internetowej 

www.signal-iduna.pl

w zakładce: Zgłoś szkodę

lub bezpośrednio pod adresem: 

https://claims.signal-iduna.pl/formularz-zgloszenia-szkody-majatkowej

Korespondencyjnie

Korespondencyjnie na adres:
 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

6GWGmN